Κύριο περιεχόμενο

Διαφάνεια

www.gonias-xo.gr


www.gonias-xo.gr


www.gonias-xo.gr


Η επιχείρηση μας εδρεύει στη Λιβαδειά με εξαιρετικά επιτυχημένη δραστηριότητα στο χώρο των χωματουργικών εργασιών εδώ και πολλά χρόνια, αναλαμβάνοντας ιδιωτικά και δημόσια έργα με συνέπεια και αφοσίωση στον πελάτη σε κάθε έργο που της ανατίθεται, με εμπειρία και υπευθυνότητα, παρέχοντας υπηρεσίες σε ιδιώτες, εργολάβους οικοδομών, δήμους, κοινότητες και τεχνικές εταιρίες.

Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στη προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα της χωματουργίας. Σκοπός μας είναι η άμεση και σωστή περάτωση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε και η συνεπής εξυπηρέτηση του πελάτη.

Η εμπειρία μας στο χώρο των χωματουργικών εργασιών προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε είδους εργολαβία, στις εκσκαφές, εκβραχισμούς, κατεδαφίσεις, διαμορφώσεις χώρων, μεταφορές χωμάτων καθώς και φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Κάθε έργο αναλαμβάνεται και φέρεται εις πέρας με ευθύνη, με έμφαση πάντα στην ικανοποίηση του πελάτη. Καθώς ο χώρος των χωματουργικών εργασιών απαιτεί προσοχή και εξειδίκευση, κάθε εργασία είναι ξεχωριστή και αντιμετωπίζεται εξαρχής με υπευθυνότητα.

Για το λόγο αυτό διατίθενται σύγχρονα μηχανήματα, ικανά να ανταπεξέλθουν σε κάθε εργασία, έμπειροι διπλωματούχοι χειριστές και οδηγοί ικανοί να φέρουν εις πέρας τις εργασίες που τους ανατίθενται. Όλες οι χωματουργικές εργασίες που εκτελούνται γίνονται βάσει νομοθεσίας και με σεβασμό προς το περιβάλλον.