Κύριο περιεχόμενο

Διαφάνεια

www.gonias-xo.gr


www.gonias-xo.gr


www.gonias-xo.gr


Από τις 07/08/2014 λειτουργεί ο νέος δικτυακός τόπος της εταιρειας μας. Ο στόχος για τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο σημείο ενημέρωσης, συνεργασίας και συμμετοχής με κάθε εμπλεκόμενο.

O δικτυακός τόπος είναι σε πιλοτική λειτουργία και θα προστίθεται συνεχώς νέα και χρήσιμη λειτουργικότητα.

Μπορείτε να προτείνετε βελτιώσεις ή να επισημάνετε λάθη τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν μέσω της σχετικής φόρμας πατώντας εδώ http://gonias-xo.gr/index.php/el/2014-08-07-14-20-47